1992എം.ആര്‍.ബി.
1993കെ.പി.നാരായണപ്പിഷാരടി
1993എ.പി. ഉദയഭാനു
1993പി.സി. ദേവസ്യ
1996പാലാ നാരായണന്‍ നായര്‍
1996മേരിജോണ്‍ കൂത്താട്ടുകുളം
1996എം.എന്‍. സത്യാര്‍ത്ഥി
1996കടത്തനാട്ട് മാധവിയമ്മ
1996എം.എച്ച്. ശാസ്ത്രികള്‍
1997വി. ആനന്ദക്കുട്ടന്‍ നായര്‍
1997നാഗവള്ളി ആര്‍.എസ്. കുറുപ്പ്
1997കെ. രവിവര്‍മ്മ
1998ഡോ.എം.എസ്. മേനോന്‍
1998അക്കിത്തം അച്യുതന്‍ നമ്പൂതിരി
1998ഒളപ്പമണ്ണ സുബ്രഝണ്യന്‍ നമ്പൂതിരിപ്പാട്
1998കെ.ടി. മുഹമ്മദ്
1998വെട്ടൂര്‍ രാമന്‍നായര്‍
1998ജി. വിവേകാനന്ദന്‍
1999 എന്‍.പി. മുഹമ്മദ്
1999പുതുശേ്ശരി രാമചന്ദ്രന്‍
1999വി.വി.കെ. വാലത്ത്
1999വൈക്കം ചന്ദ്രശേഖരന്‍ നായര്‍
1999തിരുനെല്‌ളൂര്‍ കരുണാകരന്‍
1999പവനന്‍
2000പ്രൊഫ.എം. കൃഷ്ണന്‍ നായര്‍
2001കുഞ്ഞുണ്ണിമാഷ്
2001 പ്രൊഫ.എം. അച്യുതന്‍
2001 അയ്മനം കൃഷ്ണക്കൈമള്‍
2002പ്രൊഫ.എം.കെ. സാനു
2002 പ്രൊഫ.ആര്‍. നരേന്ദ്രപ്രസാദ്
2002എസ്.കെ. മാരാര്‍
2002ഐ.കെ.കെ. മേനോന്‍
2003കാക്കനാടന്‍
2003എം. സുകുമാരന്‍
2003എം.എന്‍. പാലൂര്
2004പുതൂര്‍ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍
2004വിഷ്ണുനാരായണന്‍ നമ്പൂതിരി
2004പന്മന രാമചന്ദ്രന്‍ നായര്‍
2005ചെമ്മനം ചാക്കോ
2005ഇ. വാസു
2005പ്രൊഫ. കെ.എസ്. നാരായണപിള്ള
2006കടമ്മനിട്ട രാമകൃഷ്ണന്‍
2006 കെ. പാനൂര്‍