ചന്ദ്രമതിഡോ.ബി.ചന്ദ്രിക
ചിത്രന്‍ചൊവ്വല്ലൂര്‍ കൃഷ്ണന്‍കുട്ടി
ചെറുകാട്ഗോവിന്ദപ്പിഷാരടി
ജനകീയന്‍എം.എസ്.ചന്ദ്രശേഖര വാര്യര്‍
ജി.എന്‍.പണിക്കര്‍ജി.നടരാജപ്പണിക്കര്‍
ജിജി.ശങ്കരക്കുറുപ്പ്
ജി.കെ.എന്‍ഉള്ളാട്ടില്‍ ഗോവിന്ദമേനോന്‍
ജൂലിയന്‍പി.ദാമോദരന്‍ പിള്ള
ടി.എന്‍-ടി.എന്‍.ഗോപിനാഥന്‍ നായര്‍
ടി.കെ.സി മുഴുപ്പിലങ്ങാട്ടി.കെ.ദാമോദരന്‍
ടി.കെ.സി.വടുതലടി.കെ.ചാത്തന്‍ വടുതല
ടി.ഉബൈദ്അബ്ദുള്‍ റഹ്മാന്‍
ഡി.സിഡി.സി കിഴക്കേമുറി
ഡി.സി കിഴക്കേമുറിഡൊമിനിക് ചാക്കോ കിഴക്കേമുറി
തിക്കോടിയന്‍കുഞ്ഞനന്തന്‍ നായര്‍
തിരുമുമ്പ്സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ തിരുമുമ്പ്
തുളസീവനംആര്‍.രാമചന്ദ്രന്‍ നായര്‍
തുപ്പേട്ടന്‍സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ നമ്പൂതിരി
തോപ്പില്‍ ഭാസികെ.ഭാസ്‌കരപിള്ള
ദേശബന്ധുകേസരി കുഞ്ഞുരാമന്‍ നായര്‍
നന്തനാര്‍പി.സി.ഗോപാലന്‍
നടുവത്തച്ഛന്‍ദിവാകരന്‍ നമ്പൂതിരി
നടുവത്ത് മഹന്‍നാരായണന്‍ നമ്പൂതിരി
നരേന്ദ്രന്‍പി.സച്ചിദാനന്ദന്‍
നകുലന്‍ടി.കെ.ദ്വെരൈസ്വാമി
നാലാങ്കല്‍നാലാങ്കല്‍ കൃഷ്ണപിള്ള