മാഢവ്യന്‍എം.പി.ഭട്ടതിരിപ്പാട്
മാര്‍ഷല്‍കെ.ആര്‍.മണി
മുല്ലനേഴിഎന്‍.പരമേശ്വരന്‍ മൂസത്
മുണ്ടശ്ശേരിജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി
മീശാന്‍കെ.എസ് കൃഷ്ണപിള്ള
യേശുദാസന്‍ജോസഫ് മംഗലം
രേവതിടി.ആര്‍.ശങ്കുണ്ണി
വത്സലവൈക്കം ചന്ദ്രശേഖരന്‍ നായര്‍
വി.സിവി.സി.ബാലകൃഷ്ണപ്പണിക്കര്‍
വി.വി.കെ വാലത്ത്വടക്കേവാലത്ത് വേലു ആശാന്‍
വി.ടിവെള്ളത്തിരുത്തി താഴത്തില്ലത്ത് രാമന്‍ ഭട്ടതിരിപ്പാട്
വിക്രമന്‍ സി.ആര്‍.കേരളവര്‍മ
വെണ്മണി അച്ഛന്‍പരമേശ്വരന്‍ നമ്പൂതിരി
വെണ്മണി മഹന്‍കദംബന്‍ നമ്പൂതിരി
വെണ്ണിക്കുളംവെണ്ണിക്കുളം ഗോപാലക്കുറുപ്പ്
വേദബന്ധുവെങ്കിടാചലം അയ്യര്‍
വൈലോപ്പിള്ളിവൈലോപ്പിള്ളി ശ്രീധരമേനോന്‍
വൈശാഖന്‍എം.കെ.ഗോപിനാഥന്‍
ശാകല്യന്‍ഉള്ളാട്ടില്‍ ഗോവിന്ദന്‍ നായര്‍
ശ്രീമതി ബി.എ മദിരാശിഎം.ഗോവിന്ദന്‍
ശ്രീവൈലോപ്പിള്ളി ശ്രീധരമേനോന്‍
സക്കറിയപോള്‍ സക്കറിയ
സഞ്ജയന്‍മാണിക്കോത്ത് രാമുണ്ണി നായര്‍
സിനിക്ക് എം.വാസുദേവന്‍ നായര്‍
സി.ബി.കുമാര്‍ചക്രപാണി ഭാസ്‌കരകുമാര്‍
സി.വിസി.വി.രാമന്‍ പിള്ള
സീതാരാമന്‍പി.ശ്രീധരന്‍ പിള്ള
സീരിരവിവര്‍മതമ്പുരാന്‍
സുകുമാര്‍സുകുമാരന്‍ പോറ്റി
സുചിത്രമങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍
സേതുസേതുമാധവന്‍
സോമന്‍തോപ്പില്‍ ഭാസി