വറുത്ത അരി വേവിച്ച് ഉപ്പും നാളികേരവും ചേര്‍ത്തതാണ് അരിങ്ങാട്. ഉത്തരകേരളത്തില്‍ കെട്ടിയാടാറുള്ള ചില തെയ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഇത് ‘പാരണ’യായി സമര്‍പ്പിക്കും. ‘അരിങ്ങാടുപോലെ’ എന്നൊരു ശൈലിയുമുണ്ട്. വേവുകുറഞ്ഞ ചോര്‍ എന്നര്‍ത്ഥം.