കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവര്‍ സ്ത്രീ പുരുഷഭേദമന്യേ ശരീരരക്ഷാര്‍ത്ഥം ധരിക്കുന്നത്. യേശുവിന്റെ രൂപമുള്ള തട്ട് ചരടില്‍ തുന്നിപ്പിടിപ്പിക്കുന്നതാണത്. രോഗാദികള്‍ വരാതിരിക്കാനും, പിശാച് ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കാനുംവേണ്ടി കെട്ടുന്നതാണ് വെന്തിങ്ങ. പുരോഹിതന്‍ വെഞ്ചരിച്ചു നല്‍കിയതിനാണു പവിത്രത.