ജനനം കോഴിക്കോട്ട്. 1981 സെപ്തംബര്‍ മുതല്‍ 2014 നവംബര്‍ വരെ മാതൃഭൂമിയില്‍ പത്രപ്രവര്‍ത്തകനായിരുന്നു. ഓണ്‍ലൈന്‍ വിഭാഗം ഡെപ്യൂട്ടി എഡിറ്ററായി വിരമിച്ചു. കേരള പത്രപ്രവര്‍ത്തക യൂണിയന്‍ പ്രസിഡന്റായും കേരള പ്രസ് അക്കാദമി വൈസ് ചെയര്‍മാനായും പ്രവര്‍ത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2011-14 കാലത്ത് കേരള പ്രസ് അക്കാദമി…
Continue Reading