ജനനം: 1908 ജൂണ്‍ 24മരണം:ജന്മനാട്: ആലപ്പുഴ കുട്ടനാട് അമ്പലപ്പുഴ താലൂക്ക് ചമ്പക്കുളം അമിച്ചകരി പെരുമാനൂര്‍ തറവാട്മാതാപിതാക്കള്‍: പെരുമാനൂര്‍ മാധവി അമ്മ, കൈപ്പള്ളില്‍ വീട്ടില്‍ ശങ്കരപ്പിള്ള.വിദ്യാഭ്യാസം: തെക്കേടത്ത് കൊച്ചുകുഞ്ഞു കുറുപ്പാശാന്റെ കുടിപ്പള്ളിക്കൂടത്തിലും തുടര്‍ന്ന് പള്ളിവക സ്‌കൂളില്‍ അഞ്ചാം ക്ലാസ് വരെയും പഠിച്ചു. അഞ്ചാം…
Continue Reading