സരസ്വതി നായര്‍ ജനനം: 1929 ജൂണില്‍ പാലക്കാട് മാതാപിതാക്കള്‍:നാണിക്കുട്ടിയമ്മയും ഗോപാലപ്പണിക്കരും കോയമ്പത്തൂരും മദിരാശിയിലുമായി വിദ്യാഭ്യാസം. 'രൂപകല' എന്ന പേരില്‍ എസ്.കെ. പൊറ്റക്കാട്ടിന്റെ ഭാര്യ ജയ പൊറ്റക്കാട്ടുമായി ചേര്‍ന്ന് വനിതാമാസിക നടത്തിയിരുന്നു. നൊട്ടിയത്ത് സരസ്വതിയമ്മ എന്ന തൂലുകാനാമത്തില്‍ കഥകളും ലേഖനങ്ങളും എഴുതിയിരുന്നു. കൃതി…
Continue Reading