സരസ്വതിയമ്മ.സി ജനനം: ചേര്‍ത്തലയില്‍ കവിതയോടുള്ള തീവ്രമായ ആഭിമുഖ്യമാണ് സരസ്വതിയമ്മയുടെ കാവ്യജീവിതത്തിന്റെ മൂലധനം. രണ്ട് കവിതാ സമാഹാരങ്ങളാണ് അവരുടേതായി പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളത്. കൃതികള്‍ ഇരുമ്പഴികള്‍ രാഗശില്പം
Continue Reading