Tag archives for വസ്ത്രം

പുടവ

ഗ്രാമീണസ്ത്രീകള്‍ ധരിക്കാറുള്ള വസ്ത്രം. ഇണവസ്ത്രമാണത്. പുറം കരയുള്ള പുടവ. കസവുപുടവ, പാണ്ടിപ്പുടവ, കരയന്‍പുടവ. ചൊട്ടിപ്പുടവ എന്നിങ്ങനെ പുടവയ്ക്ക് തരഭേദമുണ്ട്. ഇന്ന് പുടവയുടുക്കുന്നവര്‍ കുറവാണ്.
Continue Reading

അഷ്ടമാംഗല്യം

മംഗളകരമായ ചടങ്ങുകള്‍ക്കും അനുഷ്ഠാനങ്ങള്‍ക്കും സജ്ജീകരിക്കേണ്ട എട്ട് വസ്തുക്കള്‍. അഷ്ടമാംഗല്യം പലവിധത്തിലുണ്ട്. ഒന്നു രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങള്‍: 1. താംബൂലം, അക്ഷതം, അടയ്ക്ക, ചെപ്പ് (ദാരുഭാജനം), വസ്ത്രം, കണ്ണാടി, ഗ്രന്ഥം, ദീപം. 2. ചെപ്പ്, കണ്ണാടി, സ്വര്‍ണ്ണം, പുഷ്പം, അക്ഷതം, ഫലം, താംബൂലം, ഗ്രന്ഥം.…
Continue Reading