സുഗതകുമാരി ജനനം:1934 ജനുവരിയില്‍ തിരുവനന്തപുരത്ത് മാതാപിതാക്കള്‍: പ്രൊഫ. വി. കെ. കാര്‍ത്ത്യായനി അമ്മയും ബോധേശ്വരനും തത്വശാസ്ത്രത്തില്‍ എം. എ. ബിരുദം. തിരുവനന്തപുരം ജവഹര്‍ ബാലഭവന്റെ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍, തളിര് മാസികയുടെ പത്രാധിപ, സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷന്റെ അദ്ധ്യക്ഷ എന്നീ സ്ഥാനങ്ങള്‍ വഹിച്ചു. പ്രകൃതിസംരക്ഷണ…
Continue Reading