ഡോക്ടര്‍ സിസ്റ്റര്‍ ജെസ്മി ജനനം: 1956 ല്‍ തൃശൂരില്‍ മാതാപിതാക്കള്‍: കൊച്ചന്നയും സി. വി. റാഫേലും സെന്റ് മേരീസ് തൃശൂര്‍, വിമല കോളേജ് ചേറൂര്‍, മേഴ്‌സി കോളേജ് പാലക്കാട് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്ന് ബി. എ, എം.എ. ബിരുദങ്ങള്‍. യു. ജി. സി.…
Continue Reading