Tag archives for kotta

പട്ടും വളയും

കലാകാരന്മാര്‍ക്കും നിര്‍മാണവിദഗ്ധര്‍ക്കും മറ്റും പട്ടും വളയും നല്‍കി ആദരിക്കുന്ന പതിവുണ്ടായിരുന്നു. നാടുവാഴികളാണ് അവ സമ്മാനിച്ചിരുന്നത്. ചില ക്ഷേത്രങ്ങളില്‍ നിന്നുകൂടി ഇവ നല്‍കിവന്നിരുന്നു. കൊട്ടുമ്പുറം, കൊട്ടില്‍, കോട്ട, കൊട്ടാരം എന്നിവ ഉത്തര കേരളത്തില്‍ പ്രശസ്തങ്ങളായിരുന്നു. കുഞ്ചന്‍ നമ്പ്യാരുടെ തുള്ളല്‍പ്പാട്ടുകളില്‍ പട്ടും വളയും നല്‍കുന്നതിനെപ്പറ്റി…
Continue Reading

ഈറ്റവേല

മുള (ഈറ്റ), ഓട, ചൂരല്‍ മുതലായവ കൊണ്ട് കൊട്ട, വട്ടി, മുറം, തടുപ്പ, കുട്ട തുടങ്ങിയവ ഉണ്ടാക്കുന്ന കൈത്തൊഴില്‍. പാക്കനാരുടെ വംശപരമ്പരയില്‍പ്പെട്ട പറയര്‍ ഇന്നും ഇതു ചെയ്യുന്നു.
Continue Reading