മേഴ്‌സി സാമുവല്‍ ജനനം: തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കാട്ടക്കടയില്‍ മതാപിതാക്കള്‍: എസ്. രത്‌നമ്മയുടെയും ജി. ലാറന്‍സണും അവാര്‍ഡുകള്‍: കുഞ്ഞുണ്ണി സ്മാരക കവിതാ അവാര്‍ഡ് ചെറുകഥ: പ്രിയതമന്റെ ഡയറി പ്ലാവൂര്‍ ഹൈസ്‌കൂള്‍, കാട്ടാക്കട ക്രിസ്ത്യന്‍ കോളേജ് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ വിദ്യാഭ്യാസം. എം. എ., എം. എസ്.…
Continue Reading