സരസ്വതി അമ്മ.എസ് ജനനം: 1933 മാര്‍ച്ച് 18 ന് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കരുനാഗപ്പള്ളിയില്‍ മാതാപിതാക്കള്‍:ശാരദാമ്മയും വേലായുധനും കരുനാഗപ്പള്ളി, കൊല്ലം, തിരുവനന്തപുരം, എറണാകുളം എന്നീ സ്ഥലങ്ങളില്‍ വിദ്യാഭ്യാസം. 1965 ല്‍ തിരുവനന്തപുരം ആകാശവാണി നിലയത്തില്‍ പ്രൊഡ്യൂസറായി ചേര്‍ന്നു. അസിസ്റ്റന്റ് സ്‌റ്റേഷന്‍ ഡയറക്ടറായാണ് ജോലിയില്‍…
Continue Reading