ശാന്തമ്മ രാജന്‍ കൂരാറ്റ ജനനം:കോട്ടയം ജില്ലയിലെ കാനത്ത് മാതാപിതാക്കള്‍:കല്യാണിയമ്മയും നാരായണന്‍ നായരും കാനം സി. എം. എസ്. ഹൈസ്‌കൂള്‍, സെന്റ് പോള്‍സ് ഹൈസ്‌കൂള്‍ വാഴൂര്‍, ലീഡിംഗ് കോളേജ് പാമ്പാടി, കോട്ടയം സംസ്‌കൃത വിദ്യാപീഠം എന്നിവിടങ്ങില്‍ വിദ്യാഭ്യാസം. കുറച്ചുകാലം അദ്ധ്യാപികയായി ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.…
Continue Reading