ജ: 20.3.1953. ജോ: ഫ്രീലാന്‍സ് ജേര്‍ണലിസ്റ്റ്. കൃ: ഞാന്‍ യാക്കോബിനെ കാത്തിരിക്കുന്നു, ശവക്കോട്ടപ്പാലം (കഥാസമാഹാരം), ഗ്രഹണം, ആഞ്ഞസ്‌ദേയി (നോവല്‍), ക്രിസ്മസിന്റെ കഥ (ബാ.സാ), ക്‌ളിന്റ്‌നിറങ്ങളുടെ രാജകുമാരന്‍, ഇഗ്നേഷ്യസ് ലയോള (ജീ.ച).