എന്‍. പ്രഭാകരന്‍ രചിച്ച നാടകമാണ് പുലിജന്മം. 1988ല്‍ നാടകരചനയ്ക്കുള്ള കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്‌കാരം ഈ കൃതി നേടി.