പി.കെ. വീരരാഘവന്‍ നായര്‍ രചിച്ച നാടകമാണ് പുലിവാല്‍. 1968ല്‍ നാടകരചനയ്ക്കുള്ള കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്‌കാരം ഈ കൃതി നേടി.