1992 എം.ആര്‍.ബി.
1993 കെ.പി.നാരായണപ്പിഷാരടി
1993 എ.പി. ഉദയഭാനു
1993 പി.സി. ദേവസ്യ
1996 പാലാ നാരായണന്‍ നായര്‍
1996 മേരിജോണ്‍ കൂത്താട്ടുകുളം
1996 എം.എന്‍. സത്യാര്‍ത്ഥി
1996 കടത്തനാട്ട് മാധവിയമ്മ
1996 എം.എച്ച്. ശാസ്ത്രികള്‍
1997 വി. ആനന്ദക്കുട്ടന്‍ നായര്‍
1997 നാഗവള്ളി ആര്‍.എസ്. കുറുപ്പ്
1997 കെ. രവിവര്‍മ്മ
1998 ഡോ.എം.എസ്. മേനോന്‍
1998 അക്കിത്തം അച്യുതന്‍ നമ്പൂതിരി
1998 ഒളപ്പമണ്ണ സുബ്രഝണ്യന്‍ നമ്പൂതിരിപ്പാട്
1998 കെ.ടി. മുഹമ്മദ്
1998 വെട്ടൂര്‍ രാമന്‍നായര്‍
1998 ജി. വിവേകാനന്ദന്‍
1999  എന്‍.പി. മുഹമ്മദ്
1999 പുതുശേ്ശരി രാമചന്ദ്രന്‍
1999 വി.വി.കെ. വാലത്ത്
1999 വൈക്കം ചന്ദ്രശേഖരന്‍ നായര്‍
1999 തിരുനെല്‌ളൂര്‍ കരുണാകരന്‍
1999 പവനന്‍
2000 പ്രൊഫ.എം. കൃഷ്ണന്‍ നായര്‍
2001 കുഞ്ഞുണ്ണിമാഷ്
2001  പ്രൊഫ.എം. അച്യുതന്‍
2001  അയ്മനം കൃഷ്ണക്കൈമള്‍
2002 പ്രൊഫ.എം.കെ. സാനു
2002  പ്രൊഫ.ആര്‍. നരേന്ദ്രപ്രസാദ്
2002 എസ്.കെ. മാരാര്‍
2002 ഐ.കെ.കെ. മേനോന്‍
2003 കാക്കനാടന്‍
2003 എം. സുകുമാരന്‍
2003 എം.എന്‍. പാലൂര്
2004 പുതൂര്‍ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍
2004 വിഷ്ണുനാരായണന്‍ നമ്പൂതിരി
2004 പന്മന രാമചന്ദ്രന്‍ നായര്‍
2005 ചെമ്മനം ചാക്കോ
2005 ഇ. വാസു
2005 പ്രൊഫ. കെ.എസ്. നാരായണപിള്ള
2006 കടമ്മനിട്ട രാമകൃഷ്ണന്‍
2006  കെ. പാനൂര്‍