ഹരിതസസ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരി

നിര്‍മല ജെയിംസ്
റോണി ദേവസ്യ

മലയാളിയായ ലോകപ്രശസ്ത സസ്യശാസ്ത്രജ്ഞ ഡോ. ഇ കെ ജാനകി അമ്മാളിന്റെ ജീവിതം ലളിതമായ ഭാഷയില്‍