അനശ്വരനായ ചാച്ചാജി

രാധികാദേവി ടി ആര്‍

സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തെ പതിനേഴു വര്ഷം നയിച്ച പണ്ഡിറ്റ് ജവാഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്രുവിന്റെ ജീവചരിത്രം.