പറവൂര്‍ ഭരതന്‍

എ. ചന്ദ്രശേഖര്‍
സന്തോഷ് വെളിയന്നൂര്‍

ജനപ്രിയ സിനിമകളിലെ നിറസാന്നിധ്യമായിരുന്ന കലാകാരന്‍ പറവൂര്‍ ഭരതന്‌ടെ ജീവചരിത്രം