സമ്പൂര്‍ണജീവിതം

എന്‍ .കൃഷ്ണപിള്ള
പ്രസാദ്കുമാര്‍ കെ.എസ്

റഷ്യന്‍ സാഹിത്യചക്രവര്‍ത്തിയായ ലിയോ ടോള്‍സ്‌റ്റോയിയുടെ സുദീര്‍ഘവും സംഭവബഹുലവുമായ ജീവിതത്തില്‍ ഒന്നെത്തി നോക്കാന്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ സഹായിക്കുന്ന പുസ്തകം.