ഡെലിഗേറ്റ് ബുക്‌സ്
കാര്യവട്ടം പി.ഒ
തിരുവനന്തപുരം
ഫോണ്‍: 9847136538