(ഓര്‍മക്കുറിപ്പുകള്‍)
മെരിലി വെയ്്സ്ബോഡ്
‘ദ ലവ് ക്വീന്‍ ഓഫ് മലബാര്‍ മെമോയിര്‍ ഓഫ് എ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വിത്ത് കമലാദാസ്’ എന്ന മെരിലി വെയ്സ്ബോഡ് എഴുതിയ പുസ്തകത്തിന്റെ പരിഭാഷ. സുരേഷ് എം.ജിയുടെ പരിഭാഷ.