1993 ശൂരനാട് കുഞ്ഞന്‍പിള്ള
1994 തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ള
1995 ബാലാമണിയമ്മ
1996 ഡോ.കെ.എം. ജോര്‍ജ്
1997 പൊന്‍കുന്നം വര്‍ക്കി
1998 എം.പി. അപ്പന്‍
1999 കെ.പി. നാരായണ പിഷാരടി
2000 പാലാ നാരായണന്‍ നായര്‍
2001 ഒ.വി. വിജയന്‍
2002 കമലാസുരയ്യ
2003 ടി. പത്മനാഭന്‍
2004 ഡോ. സുകുമാര്‍ അഴീക്കോട്
2005 പ്രൊഫ. എസ്. ഗുപ്തന്‍ നായര്‍
2006 കോവിലന്‍
2007 പ്രൊഫ.ഒ.എന്‍.വി. കുറുപ്പ്
2008 അക്കിത്തം അച്യുതന്‍ നമ്പൂതിരി
2009 സുഗതകുമാരി
2010 പ്രൊഫ.എം.ലീലാവതി

2011 എം.ടി. വാസുദേവന്‍ നായര്‍