1901സള്ളി പ്രുഡോംഫ്രാന്‍സ്
1902തിയോഡോര്‍ മോംസന്‍ജര്‍മ്മനി
1903ബി. ബ്യോണ്‍സണ്‍നോര്‍വേ
1904ഫ്രഡറിക് മിസ്റ്റ്രല്‍ഫ്രാന്‍സ്
1904ജോസെ ഐസഗുയിരെസ്‌പെയിന്‍
1905 ഹെന്റി സിന്‍കിവിസ് പോളണ്ട്
1906 ജോസ്വേ കാര്‍ഡ്യൂസ്‌സി ഇറ്റലി
1907റഡ്യാര്‍ഡ് കിപ്‌ളിങ്ഇംഗ്‌ളണ്ട്
1908റുഡോള്‍ഫ് യൂക്കന്‍ജര്‍മ്മനി
1909സെല്‍മാ ലാഗര്‍ലോഫ്സ്വീഡന്‍
1910പോള്‍ ഹെയ്‌സ് ജര്‍മ്മനി
1911മോറീസ് മെറ്റര്‍ലിങ്ക്ബെല്‍ജിയം
1912ജേര്‍ഹാര്‍ട്ട് ഹാപ്ട്‌മെന്‍ജര്‍മ്മനി
1913രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗൂര്‍ഇന്ത്യ
1915റൊമെയിന്‍ റോളാങ് ഫ്രാന്‍സ്
1916 വെര്‍നര്‍വോണ്‍ ഹെയ്ഡന്‍സ്റ്റാംസ്വീഡന്‍
1917ഹെന്റിക് പോണ്‍ഡോപിഡന്‍ഡെന്മാര്‍ക്ക്
1918കാള്‍ജെലറപ്ഡെന്മാര്‍ക്ക്
1919കാള്‍ സ്പിറ്റലര്‍സ്വിറ്റ്‌സര്‍ലന്‍ഡ്
1920ന്യൂട്ട് ഹാംസന്‍ നോര്‍വേ
1921അനാത്തോള്‍ ഫ്രാന്‍സ്
1922ജാസിന്‍തോ ബനവന്തേസ്‌പെയിന്‍
1923വില്യം ബട്‌ലര്‍ യേറ്റ്‌സ്അയര്‍ലണ്ട്
1924 വ്‌ളാഡിസ്‌സാ സ്റ്റാനിസ്‌സാ റെമേണ്ട്പോളണ്ട്
1925 ജോര്‍ജ് ബര്‍ണാഡ്ഷാ ഇംഗ്‌ളണ്ട്
1926 ഗ്രീസിയ ഡെലദാഇറ്റലി
1927ഹെന്റി ബര്‍ഗ്‌സണ്‍ ഫ്രാന്‍സ്
1928 സിഗ്രിഡ് അണ്‍സെറ്റ് നോര്‍വേ
1929തോമസ്മന്‍ജര്‍മ്മനി
1930സിങ്ക്‌ളയര്‍ ലൂയിസ് അമേരിക്ക
1931എറിക് ആക്‌സന്‍ കാള്‍ഫെല്ഡ്സ്വീഡന്‍
1932ജോണ്‍ ഗാത്‌സ്‌വര്‍ത്തിഇംഗ്‌ളണ്ട്
1934ലൂയി പിരാന്തലോഇറ്റലി
1936യൂജിന്‍ ഗ്‌ളാഡ്സ്റ്റണ്‍ ഒനില്‍അമേരിക്ക
1937മാര്‍ട്ടിന്‍ ദുഗാര്‍ദ്ഫ്രാന്‍സ്
1938പേള്‍ എസ്. ബക്ക്അമേരിക്ക
1939എമിന്‍ സില്‌ളന്‍പാഫിന്‍ലന്‍ഡ്
1944ജൊഹാനസ് ജന്‍സണ്‍ഡെന്മാര്‍ക്ക്
1945ഗബ്രിയേല്‍ മിസ്ട്രല്‍ ചിലി
1946ഹെര്‍മന്‍ ഹെസെ്‌സ ജര്‍മ്മനി
1947ആന്ദ്രേജീദ്  ഫ്രാന്‍സ്
1948 ടി.എസ്. എലിയട്ട്ഇംഗ്‌ളണ്ട്
1949വില്യം ഫോക്‌സര്‍  അമേരിക്ക
1950ബര്‍ട്രന്‍ഡ് റസ്‌സല്‍ഇഗ്‌ളണ്ട്
1951പാര്‍ ലാഗര്‍ ക്വിസ്റ്റ്സ്വീഡന്‍
1952ഫ്രാന്‍കോയിസ് മൊറിയാക്ക് ഫ്രാന്‍സ്
1953വിന്‍സ്റ്റണ്‍ ചര്‍ച്ചില്‍ഇംഗ്‌ളണ്ട്
1954ഏണസ്റ്റ് ഹെമിങ്‌വേഅമേരിക്ക
1955ഫാള്‍ഡര്‍ ലാക്‌സ്‌നെസ്ഐസ്‌ലാന്‍ഡ്
1956യുവാന്‍ ജെമിനസ്സ്പാനിഷ്
1957ആല്‍ബര്‍ കാമ്യൂഫ്രാന്‍സ്
1958ബോറിസ് പാസ്റ്റര്‍നാക്ക് റഷ്യ
1959സാല്‍വദോര്‍ ക്വാസിമോദാഇറ്റലി
1960സെന്റ് ജോണ്‍ പെര്‍സ് ഫ്രാന്‍സ്
1961 ഐവോ ആന്‍ഡ്രിക്യൂഗോസ്‌ളാവിയ
1962ജോണ്‍ സ്റ്റീന്‍ ബെക്ക്യു.എസ്.എ.
1963ജോര്‍ജ് സെഫറിസ്ഗ്രീസ്
1964ഷാങ്‌പോള്‍ സാര്‍ത്ര് ഫ്രാന്‍സ്
1965മിഖായേല്‍ ഷോളഖോവ്റഷ്യ
1966നെല്‌ളിസാഷ്സ്വീഡിഷ്
1967മിഗുയെന്‍ എന്‍ജല്‍ അസ്തൂറിയസ്ഗ്വാട്ടിമാല
1968കവാബാത്ത യാനുസാരിജപ്പാന്‍
1969സാമുവല്‍ ബക്കറ്റ് അയര്‍ലണ്ട്
1970അലക്‌സാണ്ടര്‍ സോള്‍ഷെനിറ്റ്‌സിന്‍ റഷ്യ
1971 പാബേ്‌ളാ നെരൂദചിലി
1972ഹെന്റിക് ബോള്‍ജര്‍മ്മനി
1973പാട്രിക്ക് വൈറ്റ്ആസ്‌ത്രേലിയ
1974ഐവിന്‍ഡ് ജോണ്‍സണ്‍സ്വീഡന്‍
1974ഹാരി മാര്‍ട്ടിന്‍സണ്‍സ്വീഡന്‍
1975യൂജിനോ മോണ്ടേല്‍ഇറ്റലി
1976സോള്‍ ബെലേ്‌ളായു.എസ്.എ.
1977വിന്‍സന്റേ അലക്‌സാന്ദ്രേസ്‌പെയിന്‍
1978ഐസക് ബാഷവിക്‌സ് സിംഗര്‍യു.എസ്.എ.
1979എലൈറ്റിസ് (ഒഡിസിസ് അലെ ഫ്യൂഡെലിസി)ഗ്രീസ്
1980സെസേ്‌ളാ മിലോസ്പോളണ്ട്
1981 ഈലിയാസ് കാനെറ്റിബള്‍ഗേറിയ
1982ഗബ്രിയേല്‍ ഗാര്‍സിയ മാര്‍ക്വേസ് കൊളംബിയ
1983വില്യം ഗോള്‍ഡിങ്ബ്രിട്ടന്‍
1984ജറോസേ്‌ളാവ് സീഫെര്‍ട്ട്ചെക്കോസേ്‌ളാവാക്യ
1985കേ്‌ളാഡ് സൈമണ്‍ ഫ്രാന്‍സ്
1986 വോള്‍ സോയിങ്കനൈജീരിയ
1987യോസഫ് ബ്രോഡ്‌സ്‌കിസോവിയറ്റ് യൂണിയന്‍
1988 നജീബ് മഹ്ഫൂസ്ഈജിപ്ത്
1989കാമിലോ ഹോസെതേലസ്‌പെയിന്‍
1990 ഒക്ടാവിയോ പാസ്മെക്‌സിക്കോ
1991നദീന്‍ ഗോര്‍ഡിമെര്‍ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക
1992 ഡെറക് വാല്‍കോട്ട്ലൂസിയ
1993ടോണി മോറിസണ്‍അമേരിക്ക
1994കെന്‍സാബുറായ് ഓയ്ജപ്പാന്‍
1995 സ്യൂമസ് ഹിനിഅയര്‍ലണ്ട്
1996വിസ്‌ലാവ സിംബോര്‍ഡ്കപോളണ്ട്
1997ദാരിയോ ഫോഇറ്റലി
1998ജോസ് സാരമാഗോ പോര്‍ത്തുഗല്‍
1999ഗുന്തര്‍ ഗ്രസ് ജര്‍മ്മനി
2000ഗാവോ ഷിങ്ജിയാന്‍ചൈന
2001വി.എസ്. നയ്‌പോള്‍ഇംഗ്‌ളണ്ട്
2002ഇംമ്രെ കെര്‍ത്തസ്ഹംഗറി
2003ജെ.എം. കൂറ്റ്‌സെദക്ഷിണാഫ്രിക്ക
2004എല്‍ഫ്രിദ് യെലീനെക്ഓസ്ട്രിയ
2005ഹരോള്‍ഡ് പിന്റര്‍ ഇംഗ്‌ളണ്ട്
2006 ഓര്‍ഹാന്‍ പാമുക്ക്തുര്‍ക്കി
2007ഡോറീസ് ലെസ്‌ളിംഗ് ബ്രിട്ടന്‍
2008ജീന്‍ മരിയോ ഗുസ്താവേഫ്രാന്‍സ്
2009ഹെര്‍ത്താ മുള്ളര്‍ജര്‍മ്മനി
2010മരിയോ വര്‍ഗാസ് ലോസപെറു