കവിയായിരുന്നു പുലാക്കാട്ട് രവീന്ദ്രന്‍ (ജനനം: 1932 ജനുവരി 30, മരണം: 21 ജൂണ്‍ 1995). പാലക്കാട് ചെര്‍പ്പുളശ്ശേരി രാഘവ വാരിയരുടെയും പാര്‍വതി വാരസ്യാരുടെയും മകനായി 1932 ജനുവരി 30ന് ജനനം. ബി.എസ്.സി, ബി.എഡ് ബിരുദങ്ങള്‍ നേടി അധ്യാപകനായി.

കൃതികള്‍

    പുലാക്കാട്ട് രവീന്ദ്രന്റെ കവിതകള്‍
    നക്ഷത്രപരാഗം
    പ്രവാസം
    സ്വക്ഷേത്രം
    ഗരുഡധ്വനി
    വായില്ലാക്കുന്നിലപ്പന്‍

പുരസ്‌കാരം
    കവിതക്കുള്ള കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്‌കാരം (1990)