ജ: 1935 കണേ്ണാത്തുംചില്‍. ജോ: പത്രപ്രവര്‍ത്തനം, എ.കെ.ജി.യുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി. കൃ: തീരങ്ങള്‍ തേടി, കടലാസു പൂക്കള്‍ (നോവല്‍), ചൈനാ ഡയറി (യാത്രാവിവരണം), കൊലമരത്തില്‍ നിന്ന് ഇറങ്ങിവന്ന മനുഷ്യന്‍. മ: 30.10.1989.