ക്രൈസ്തവരുടെ കൂദാശ (ശുദ്ധീകരണകര്‍മ്മം)കളിലൊന്ന്. നവജാതശിശുവിനെ മാതാപിതാക്കള്‍ പള്ളിയില്‍ കൊണ്ടുചെല്ലും. വൈദികന്‍ ആ ശിശുവിന്റെ നെറ്റിയില്‍ കുരിശടയാളം വരച്ച് ക്രിസ്തീയ സമൂഹത്തിലെ അംഗമാക്കുന്ന കര്‍മ്മമാണത്. വിശുദ്ധതൈലം ശിശുവിന്റെ നെറ്റിയില്‍ പുരട്ടും. ദൈവത്തിന്റെ മകനോ മകളോ ആയി ആത്മീയജനനം നല്‍കുന്ന കൂദാശയാണ് ജ്ഞാനസ്‌നാനം. മാമോദീസ എന്നും പറയും.