സരസ്വതിയമ്മ. കെ ജനനം: 1919 ഏപ്രില്‍ 4 നാലിന് തിരുവനന്തപുരത്തെ കുന്നപ്പുഴയില്‍ മാതാപിതാക്കള്‍: കാര്‍ത്ത്യായാനി അമ്മയും പദ്മനാഭപിളളയും 1936 ല്‍ പാളയം ഗേള്‍സ് ഇംഗ്ലീഷ് ഹൈസ്‌കുളില്‍ നിന്നും ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി എസ്. എസ്. എല്‍. സി പരീക്ഷ ജയിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം…
Continue Reading