ഏപ്രില്‍ പൂവ് 

രചന രാഹുല്‍ രാജ്
ചിത്രീകരണം റോണി ദേവസ്യ

നാട്ടുമ്പുറത്തെ അവധിക്കാല വിശേഷങ്ങള്‍ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന നോവല്‍