(കഥകള്‍)
സ്വാമി അധ്യാത്മാനന്ദ

ഓരോരുത്തര്‍ക്കും അവരുടെ സങ്കടത്തിന്റെ തീവ്രത അതിജീവിക്കാനും ആത്മനിഷ്ഠമായ സന്തോഷം ആസ്വദിക്കാനും പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന കഥകളാണ് സ്വാമി അധ്യാത്മാനന്ദയുടേത്. വര്‍ത്തമാനകാലത്തിലെ മഹാഭയങ്ങളില്‍നിന്നും മോചനം നല്‍കാന്‍ ഇവ മനസ്സിനെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. നിത്യജീവിതത്തില്‍ നാം അനുഭവിക്കുന്ന സങ്കടങ്ങള്‍ക്കുള്ള സ്വാമിയുടെ മറുപടികളായി ഈ കഥകളെ കാണാവുന്നതാണ്. ശാന്തസുരഭിലമായ ഒരു ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള ആശംസയാണ് ഈ കഥകള്‍ നല്‍കുന്ന സന്ദേശം. വായനക്കാരെ കഥയുള്ളവരാക്കുന്ന കഥകള്‍. ചിത്രീകരണം: ലിജീഷ് കാക്കൂര്‍.
അവതാരികയില്‍ സി.രാധാകൃഷ്ണന്‍ ഇപ്രകാരം എഴുതുന്നു: കവികൂടിയായ ഈ സ്വാമിജിയുടെ ഭാഷ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതംപോലെ ലളിതസുന്ദരവും പ്രസന്നവുമാണ്. ഒരേസമയം ചങ്ങാതിയും സാക്ഷിയും രക്ഷകനും വഴികാട്ടിയും ഗുരുവുമാണ് ഇദ്ദേഹം. തന്റെ ധര്‍മവും കര്‍മവും സൂക്ഷ്മമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഒരാളുടെ നിസ്സംഗതയും അനുതാപവും സമഭാവനയും വരികള്‍ക്കിടയില്‍ വായിക്കാം. അതോടൊപ്പം, കുട്ടിത്തത്തിന്റെ നിറവിശുദ്ധിയും നര്‍മസമൃദ്ധിയും കൂസലില്ലാക്കുസൃതിയും.