ശാന്താ വാരിയര്‍

ജനനം:1935 ജൂണ്‍ 21 ന് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കിഴക്കേ കല്ലചയില്‍

മാതാപിതാക്കള്‍:സുഭദ്രമ്മയും മാധവവാര്യയും

കൃതികള്‍

മനസ്സിന്റെ താഴ്വര
അഗ്‌നിശലഭം
സ്മൃതിഭ്രംശം
എന്റെ അമ്മ