പ്രമുഖ സുധാകര്‍ മംഗളോദയം. സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ വിഹ്വലതകളേയും സ്വപ്‌നങ്ങളേയും കടുംവര്‍ണങ്ങളില്‍ ഹൃദയസ്പര്‍ശിയായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന മുട്ടത്തുവര്‍ക്കിയുടെ നോവല്‍ രചനാരീതിയാണ് പിന്തുടര്‍ന്നത്. മലയാളത്തില്‍ ആണ്‍പെണ്‍ ഭേദമില്ലാതെ പരക്കെ വായനക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. മലയാളമനോരമ ആഴ്ചപ്പതിപ്പിലൂടെ സുധാകര്‍ മംഗളോദയത്തിന്റെ നോവലുകള്‍ ഖണ്ഡ:ശയായി പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. പുസ്തകരൂപത്തില്‍ പുറത്തുവന്നവയും നിരവധിയാണ്.

കൃതികള്‍

ചിറ്റ
പാദസരം
അവള്‍
വെളുത്ത ചെമ്പരത്തി
ഈറന്‍ നിലാവ്
തില്ലാന
ചാരുലത