ജ: 1924 ചുനക്കര. ജോ: നാടകാഭിനയം, സംവിധാനം, കേരള സംഗീത നാടക അക്കാഡമി നിര്‍വ്വാഹക സമിതി അംഗം. കൃ: ജീവിതച്ഛായകള്‍ (ആത്മകഥ). പു: കേരള സംഗീത നാടക അക്കാഡമി അവാര്‍ഡ്. കൊല്‌ളം കാളിദാസ കലാകേന്ദ്രത്തിന്റെ സ്ഥാപകന്‍.