ജ: 8.9.1917 തളിപ്പറമ്പ്. ജോ: ഗുരുവായൂരപ്പന്‍ കോളേജ് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍. കൃ: ഇന്ത്യന്‍ സാമ്പത്തിക ചരിത്രം, ഇന്ത്യന്‍ കാര്‍ഷിക ധനശാസ്ത്രം, പരസ്പര സഹായ പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങിയവ. പു: കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാഡമി പുരസ്‌കാരം. മ: 1.11.1992.