ജ: 9.5.1936. വെഞ്ഞാറമൂട്. ജോ: പ്രൂഫ് റീഡര്‍, പത്രപ്രവര്‍ത്തനം, ബി.ജെ.പി. സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ്. കൃ: ഡോ. ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖര്‍ജി (ജീ.ച), മലബാറിലെ മാപ്പിള ലഹളകള്‍, വന്ദേമാതരം.