ഒരു പ്രമുഖ മലയാള പത്രപ്രവർത്തകനും സ്വാതന്ത്ര്യസമരസേനാനിയുമാണ് എ.പി. ഉദയഭാനു(1 ഒക്ടോബർ 1915 -15 ഡിസംബർ 1999)
    1915 ജനുവരി 10ന് ഹരിപ്പാട് നങ്ങ്യാർകുളങ്ങരയിൽ ആലുംമൂട്ടിൽ 1915 ഒക്‌ടോബർ 1-നു ജനിച്ചു. തിരുവിതാംകൂർ സർവകലാശാലയിൽനിന്ന്‌ ബി.എ, ബി.എൽ ബിരുദങ്ങൾ നേടി. സാമൂഹികപരിഷ്‌കർത്താവ്‌, സ്വാതന്ത്ര്യസമരസേനാനി, അഭിഭാഷകൻ, നിയമസഭാസാമാജികൻ, രാഷ്‌ട്രീയ നേതാവ്‌, പത്രാധിപർ, പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ, എഴുത്തുകാരൻ തുടങ്ങിയ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു.1941-ൽ തിരുവിതാംകൂർ സ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസ്സിന്റെ അഖില തിരുവിതാംകൂർ സമിതിയിലും 1946-ൽ പ്രവർത്തകസമിതിയിലും അംഗമായിരുന്നു. 1944-ൽ തിരുവിതാംകൂർ നിയമസഭയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. 1948-ൽ കോൺഗ്രസ് നിയമസഭാ കക്ഷിയുടെ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന ഇദ്ദേഹം 1956-57-ൽ തിരു-കൊച്ചി പി.സി.സി.യുടെ അധ്യക്ഷനായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1944-ലും 48-ലും തിരുവിതാംകൂർ നിയമസഭയിലേക്ക്‌ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. തിരുവിതാംകൂർ സ്‌റ്റേറ്റ്‌ കോൺഗ്രസിന്റെയും നിയമസഭാകക്ഷിയുടെയും സെക്രട്ടറിയായിരുന്നു. തിരുകൊച്ചി പി.സി.സി പ്രസിഡന്റായി രണ്ടുകൊല്ലം പ്രവർത്തിച്ചു. വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി പ്രബോധം, ദീനബന്ധു, മാതൃഭൂമി എന്നീ ദിനപത്രങ്ങളുടെ പത്രാധിപരായിരുന്നു. 1969 മുതൽ ഒരു ദശകത്തോളം മാതൃഭൂമി കോഴിക്കോട്‌ എഡിഷന്റെ റസിഡന്റ്‌ എഡിറ്ററായി പ്രവർത്തിച്ചു. കേരള പബ്ലിക്‌ സർവീസ്‌ കമ്മിഷൻ അംഗമായും തോന്നയ്‌ക്കൽ കുമാരൻ ആശാൻ സ്‌മാരകം മാനേജിംഗ്‌ കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷനായും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്‌.[1] 1999 ഡിസംബർ 15ന്‌ തിരുവനന്തപുരത്ത്‌ അന്തരിച്ചു. ഗ്രന്ഥകർത്രിയും രണ്ട് തവണ രാജ്യസഭാംഗവുമായിരുന്ന ഭാരതി ഉദയഭാനു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നിയാണ്.

പുരസ്കാരങ്ങൾ
    1933 – സ്വദേശാഭിമാനി അവാർഡ്‌ – പത്രപ്രവർത്തനത്തിന്
    1993 – കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്‌ക്കാരം / സമഗ്ര സംഭാവന
    1995 – പത്രാധിപർ കെ. സുകുമാരൻ മെമ്മോറിയൽ അവാർഡ്‌
    ആർ.വി. തോമസ് അവാർഡ്
    വെൺമനയ്ക്കൽ വേലായുധൻ അവാർഡ്
    സി. അച്യുതമേനോൻ അവാർഡ്‌

കൃതികൾ
    അടഞ്ഞവാതിൽ(2000)
    അനാഥർ(1970)
    അപ്പൂപ്പൻ കഴുത(1983)
    അർത്ഥവും അനർത്ഥവും(1967)
    ആനയും അൽപം തെലുങ്കും(1968)
    ഉദയഭാനുവിന്റെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉപന്യാസങ്ങൾ(1984)
    ഉപവസന്തം(1992)
    എ.പി. കളയ്ക്കാട്‌ (ജീവിതവും സാഹിത്യവും) ഉദയഭാനു എ.പി; പരമേശ്വരൻപിള്ള എരുമേലി (എഡിറ്റർ)(1995)
    എന്റെ കഥയില്ലായ്മകൾ(1991)
    എന്റെ കഥയും… അൽപം(1998)
    എന്റെ മനോരാജ്യങ്ങൾ(1981)
    ഒന്നാകും കൊച്ചുതുമ്പി(1969)
    ഒരു പൂക്കിനാവ്‌(1979)
    ഓരോ തളിരിലും(1971)
    ഓർമ്മയുടെ കണ്ണാടി(1997)
    കളിയും കാര്യവും(1975)
    കാൽപ്പണം ചുണ്ടയ്ക്കാ(1976)
    കൊച്ചു ചക്കരച്ചി(1968)
    തലതിരിഞ്ഞ ചിന്തകൾ(1985)
    തെണ്ടികളുടെ രാജാപ്പാർട്ട്‌(1982)
    ദൈവം തോറ്റുതരില്ല(1993)
    നിരീക്ഷണങ്ങൾ(1993)
    പരിചിന്തനങ്ങൾ പരിചയങ്ങൾ(1998)
    പാപത്തിന്റെ നഗരം(1987)
    പേപ്പട്ടി സെമിനാർ(1983)
    പ്രകൃതിപൂജ(1986)
    പ്രേമക്കിളി(1972)
    മരണത്തിന്റെ മുഖം(1987)
    വൃദ്ധവിചാരം(2000)
    സംസാരിക്കുന്ന ദൈവം(1967)
    സ്മരണകൾ സംഭവങ്ങൾ(1993)