കര്‍ക്കടകമാസത്തിലെ ഒരു ഔഷധസേവ. ഇഞ്ചി, കുരുമുളക്, പച്ചമഞ്ഞള്‍, ആടലോടകവേര്, കുടകപ്പാലവേര് എന്നിവ മോരില്‍ അരച്ച് തിളപ്പിച്ചാണ് ആ പാനീയമുണ്ടാക്കുക. ഉദരസംബന്ധമായ രോഗങ്ങള്‍ക്കെല്ലാം പരിഹാരമത്രെയിത്. കുടിക്കുവാന്‍ സ്വാദില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നിര്‍ബന്ധപൂര്‍വം കുടിപ്പിക്കേണ്ടിവരും.