രാജേശ്വരി അമ്മാള്‍ എം. ജി ജനനം: തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കണ്ണാംതുറയില്‍ കൃതി: നെബോ മുതല്‍ പിരമിഡ് വെ തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി കോളേജില്‍ നിന്ന് ജിയോളജിയില്‍ ബിരുദമെടുത്തു. 1986 ല്‍ തിരുവനന്തപുരം ഗവണ്‍മെന്റ് സെക്രട്ടറിയേറ്റില്‍ അസിസ്റ്റന്റായി ചേര്‍ന്നു. 2005 ല്‍ സര്‍വ്വീസില്‍ നിന്നു…
Continue Reading