ഷീല ബാലകൃഷ്ണന്‍ കേരളത്തിലെ ഒരു പ്രമുഖ സ്ത്രീരോഗവിദഗ്ദയാണ് ഡോ. ഷീല ബാലകൃഷ്ണന്‍. 2013ല്‍ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഇന്‍വിട്രോ ഫെര്‍ട്ടിലൈസേഷന്‍ (ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ശിശു) വിജയകരമായി നടത്തിയത്ത് ഡോ. ഷീലയും സംഘവുമാണ്. ഇവര്‍ സ്ത്രീരോഗങ്ങളെപ്പറ്റി മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങള്‍ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.
Continue Reading