ജനനം കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കരുവശ്ശേരിയില്‍. കഥ, കവിത, യാത്രാവിവരണം എന്നിവ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്

കൃതികള്‍

മരുഭൂമിയിലെ നിശ്വാസങ്ങള്‍
വിധിയുടെ തടവുകാരി
കോള്‍വിന്‍ബേയിലെ ഒരു സായാഹ്നം