ചെറുകഥാകൃത്താണ് തോമസ് ജോസഫ്. 2013 ല്‍ ചെറുകഥയ്ക്കുള്ള കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാര്‍ഡ് ലഭിച്ചു. എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഏലൂരില്‍ വാടയ്ക്കല്‍ തോമസിന്റെയും വെള്ളയില്‍ മേരിയുടെയും മകനായി ജനിച്ചു.

കൃതികള്‍

    മരിച്ചവര്‍ സിനിമ കാണുകയാണ്
    ഒരു ഇരുണ്ട സസ്യമായി ചുറ്റിപ്പിണഞ്ഞ്
    പശുവുമായി നടക്കുന്ന ഒരാള്‍
    അവസാനത്തെ ചായം
    നോവല്‍ വായനക്കാരന്‍
    ദൈവത്തിന്റെ പിയാനോയിലെ പക്ഷികള്‍
    പരലോക വാസസ്ഥലങ്ങള്‍

പുരസ്‌കാരങ്ങള്‍

    2013 ല്‍ ചെറുകഥയ്ക്കുള്ള കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാര്‍ഡ്
    എസ്.ബി.ടി. സാഹിത്യപുരസ്‌കാരം
    കെ.എ. കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍ സ്മാരക പുരസ്‌കാരം
    സംസ്ഥാന ബാലസാഹിത്യ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ 2009ലെ അവാര്‍ഡ്