ജ: 26.5.1955, ചവറ, ജോ: പത്രപ്രവര്‍ത്തനം. കൃ: അച്യുതമേനോന്‍ മുഖം മൂടിയില്‌ളാതെ, വിപ്‌ളവം വിതച്ച വഴികളിലൂടെ, ബാരിസ്റ്റര്‍, തോന്ന്യാകഷരങ്ങളിലെ ഉപ്പ്, സഖാവ് ഇ.എം.എസ്., ഇ.എം.എസും അമ്മയും.
മോഹന്‍ കുമാര്‍ കെ.വി.