ജ: 20.4.1920. പയ്യന്നൂര്‍. ജോ: ആകാശവാണിയില്‍. കൃ: ഇന്നലെ്‌ളങ്കില്‍ നാളെ, വന്ദേമാതരം, സന്ധ്യക്കൊരു സൂര്യോദയം (നാടകം), കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാര്‍, പാവുമുണ്ട്, മടത്തനാട്ടമ്മ, കന്യാകുമാരി (നോവല്‍). പു: കേരള സംഗീത നാടക അക്കാഡമി അവാര്‍ഡ്. മ: