ജ: 5.1.1946 ചേര്‍ത്തല. ജോ: ഭാഷാ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില്‍. കൃ: വന്‍മതിലുകള്‍ക്കപ്പുറം, ലോകം കുലുക്കിയ പത്തു നാളുകള്‍.