ജ: 5.4.1963, ഓച്ചിറ. ജോ: അദ്ധ്യാപനം. കൃ: കാവ്യഭാവനയുടെ സ്ത്രീപഠനങ്ങള്‍. പു: കേരള സാഹിത്യ അക്കാഡമിയുടെ തുഞ്ചന്‍ സ്മാരക പുരസ്‌കാരം.