ജ: 15.9.1937, രാമനാട്ടുകര, ജോ: അദ്ധ്യാപനം, കൃ: തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതു ശതമാനം വിയര്‍പ്പ്, ശകതന്‍ തമ്പുരാന്‍, കേരളത്തിലെ വീരപുരുഷന്മാര്‍.